آموزش جامع و صحیح تراشیدن قمیش فاگوت در سیستم آلمانی (هِکل) مترجم علیرضا متوسلی

آموزش جامع و صحیح تراشیدن قمیش فاگوت در سیستم آلمانی (هکل)تهیه شده در آگوست 2010 توسط پروفسور دکتر تری بی ایی ول مترجم علیرضا متوسلی در این مقاله شیوه های تراشیدن قمیش انواع مختلف نی   قسمت های اصلی تاثیر اجزا و نسبت آن ها با یکدیگر تنظیم سیم ها و موارد مربوط به آن انواع پروفایل نی تشخیص عیوب و ارائه راه حل هایی برای رفع آن ها توصیه هایی در رابطه با بالانس و راه های ایجاد آن

Continue Reading

Biography

Alireza Motevaseli Born 9th Feb 1992 in Tehran , Iran. he started to studding music with playing Bassoon 2002 from Television & radio of Islamic republic of Iran Music School.he studied classical music by the famous music masters  both composer and player such : Hossein Dehlavi (Music Theory and Combination Lyric & Music) Mostafa Kamal Poutorab (Music Theory) Dr.Loris Hovian (Orchestra Conducting ,Piano) Dr.Amirmahyar Tafreshipour (Music History) Masoud Ebrahimi (Harmony) Esmaeil Tehrani (Ensemble in Orchestra) Nader Mashayekhi (Ensemble in Orchestra)

Continue Reading
en English
X