مقام

علیرضا متوسلی آهنگساز ایرانی و نوازنده فاگوت موفق به کسب مقام نخست آهنگسازی در مسابقات بین المللی  گیومری در کشور ارمنستان شد . این مسابقات که به صورت بین المللی و با شرکت افراد مختلفی از سراسر دنیا ازجمله روسیه ، ارمنستان، ترکیه، آذربایجان ، اتریش ، آلمان ، ایتالیا ، بلژیک و… هر ساله…