پروفسور دیجیتالی فاگوت نام مجموعه ایی است که توسط دکتر ایی ول از سال 2007 تاکنون تهیه و بروی اینترنت برای علاقه مندان قرار داده شده است . این مجموعه شامل بیش از 200 ویدیو کاربردی شامل مباحث بیسیک اعم از انگشت گذاری ، نفس گیری ، فرازبندی ،تا بررسی تراشیدن و درست کردن قمیش علاوه بر این بیش از 100 ویدیو برای بررسی نحوه تمرین اتود های شاخص فاگوت نظیر : ویسن بورن  پرداخته است.

مجموعه ایی از ویدیو های آموزشی برای ساز فاگوت با زیر نویس فارسی تهیه شده توسط پروفسور دکتر تری بی ایی ول و ترجمه علیرضا متوسلی آماده شده است که در لینک های زیر در فرمت های مختلف آماده دریافت و استفاده است.

با ترجمه سری جدید ویدیوها ،به مرور در سایت قرار داده خواهد شد.

سری اول ویدیوها برای هنرجویان مبتدی

1st Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #25-27). درس اول آموزش ساز فاگوت. قسمت اول

2nd Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #30-31)

3rd Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #33-34) 

4th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #35-36) 

5th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #37)

6th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #193-194) 

 7th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #195-196) 

8th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #197-198) 

 9th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #199-200) 

 10th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #201-202)