الناز کریمی_آنجا که سایه رویای رنگ دارد_سولیست فاگوت علیرضا متوسلی

الناز کریمی_آنجا که سایه رویای رنگ دارد_سولیست فاگوت علیرضا متوسلی

نام اثر: آنجا که سایه رویای رنگ دارد
آهنگساز : الناز کریمی

سولیست فاگوت علیرضا متوسلی

بیوگرافی

 متولد  ۱۳۷۳
پیانیست
دانشجوی کارشناسی آهنگسازی دانشگاه هنر تهران
فراگیری آهنگسازی نزد اساتیدی چون

دکتر امین هنرمند

دکتر محمدرضا تفضلی

  کارن کیهانی

کسب مقام دوم آهنگسازی در نخستین جشنواره ی موسیقی صبا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *