Videos

پروفسور دیجیتالی فاگوت نام مجموعه ایی است که توسط دکتر ایی ول از سال ۲۰۰۷ تاکنون تهیه و بروی اینترنت برای علاقه مندان قرار داده شده است . این مجموعه شامل بیش از ۲۰۰ ویدیو کاربردی شامل مباحث بیسیک اعم از انگشت گذاری ، نفس گیری ، فرازبندی ،تا بررسی تراشیدن و درست کردن قمیش علاوه بر این بیش از ۱۰۰ ویدیو برای بررسی نحوه تمرین اتود های شاخص فاگوت نظیر : ویسن بورن  پرداخته است.

مجموعه ایی از ویدیو های آموزشی برای ساز فاگوت با زیر نویس فارسی تهیه شده توسط پروفسور دکتر تری بی ایی ول و ترجمه علیرضا متوسلی آماده شده است که در لینک های زیر در فرمت های مختلف آماده دریافت و استفاده است.

با ترجمه سری جدید ویدیوها ،به مرور در سایت قرار داده خواهد شد.

سری اول ویدیوها برای هنرجویان مبتدی

۱st Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #25-27). درس اول آموزش ساز فاگوت. قسمت اول

۲nd Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #30-31)

۳rd Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #33-34) 

۴th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #35-36) 

۵th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #37)

۶th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #193-194) 

 7th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #195-196) 

۸th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #197-198) 

 9th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #199-200) 

 10th Bassoon Lesson with Terry B. Ewell (2008, BDP #201-202)